Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Ονομα: ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
Κόμμα: ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 43
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές