Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΛΥΡΗ συζ.ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Ονομα: ΛΥΡΗ συζ.ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου
Κόμμα: ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 6
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές