Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΧΟΛΕΒΑ - ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Θωμά : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Ονομα: ΧΟΛΕΒΑ - ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Θωμά
Κόμμα: ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 14
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές