Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Ονομα: ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ
Κόμμα: ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 46
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ, Περιφέρειας Ρεθύμνης:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές