Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΑΚΛΙΔΑΚΗ ΑΓΑΠΗ του Εμμανουήλ : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΚΑΚΛΙΔΑΚΗ ΑΓΑΠΗ του Εμμανουήλ
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 2.766
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές