Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Χαραλάμπους : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ονομα: ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Χαραλάμπους
Κόμμα: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 413
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, Περιφέρειας Ρεθύμνης:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές