Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΡΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστείδη : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ονομα: ΡΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστείδη
Κόμμα: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 216
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, Περιφέρειας Ρεθύμνης:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές