Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) του Ευστρατίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Ονομα: ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) του Ευστρατίου
Κόμμα: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 3.189
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, Περιφέρειας Ρεθύμνης:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές