Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικολάου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικολάου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών
Σταυροί Προτίμησης: 9.816
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές