Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών > ΜέΡΑ25
Ονομα: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ του Γεωργίου
Κόμμα: ΜέΡΑ25
Περιφέρεια: Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών
Σταυροί Προτίμησης: 3.519
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές