Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Β' Θεσσαλονίκης > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Β' Θεσσαλονίκης
Σταυροί Προτίμησης: 3.931
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές