Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Στεργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Β' Θεσσαλονίκης > ΜέΡΑ25
Ονομα: ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Στεργίου
Κόμμα: ΜέΡΑ25
Περιφέρεια: Β' Θεσσαλονίκης
Σταυροί Προτίμησης: 2.127
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές