Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Χαλκιδικής > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Χαλκιδικής
Σταυροί Προτίμησης: 7.530
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές